İlkokul (1 2 3 4)

İlkokul (1 2 3 4)

İlkokul (1 2 3 4)

BİRE BİR İLKOKUL ŞUBESİ(1-2-3-4)

  • Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
  • Eğitim sisteminin temelini oluşturan sevgi ve hoşgorü ilkelerinin ışığında demokratik ve çağdaş bir ortam sağlar.
  • Kurumumuzda hafta içi her gün eğitim verilmektedir.
  • Öğrencilerimiz için servis ve yemek imkanı sunulmaktadır.
  • Öğrencilerimizin ödev çalışmalarına yardımcı olunmaktadır.
  • Öğrencilerimizin okul sınavlarına yardımcı olunmaktadır.
  • Belirli aralıklarla sosyal aktiviteler yapılmaktadır.
  • Grup çalışmalarının yanı sıra gerektiğinde bireysel çalışmalar da yapılmaktadır.
  • Öğretmen kadromuz yılda on saat çocuk psikolojisi ile ilgili eğitim almaktadır.
  • Düzenli aralıklarla tarama sınavları uygulanmaktadır.