Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

vision-792x324 
Misyon;

Evrensel değerlerimizin temeli olan saygı ve hoşgörü ilkelerinin ışığında verdiğimiz eğitimle; eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, yaratıcı, yeniliklere açık, araştıran, sorgulayan, kültürlü, özsaygısı yüksek, çözüm üreten, iş birliğini seven ve uygulayan, milli kültürünü özümseyen, Türkçeyi ve en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kulla- nabilen, küresel sorunlara duyarlı, sorumluluklarının bilincinde olan özgün kişiliklere sahip bireyler yetiştirmek.

Atatürkçü düşünce yapısına sahip kurum kimliğini yaşatmak ve sürekli kılmak.

Emek, sevgi ve bilginin harmanlandığı kurumumuzda bireyleri yetiştirmeye katkı sağlayan donanımlı ve profesyonel eğitim kadrosuyla çalışmak.


Vizyon;

Demokratik ve çağdaş bir anlayışla sorunlara çözüm bulan, milli değerlere saygılı, çözüm odaklı,fark yaratan, iç disiplini yüksek, insanlığa faydası dokunacak nitelikli nesiller yetiştirerek ülkemize eğitim alanında katkı sağlamaktır.