Ön Başvuru

BİRE BİR EĞİTİM KURUMLARI ile çoçuklarınızı geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.

Bire Bir Eğitim Kurumları olarak çocuklarınızı ilköğretim kademesinde geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. İlköğretim şubemizde okula destek programlarıyla öğrencilerimize önce temel konular anlatılmakta ve öğrencilerin ödevlerine yardımcı olunmaktadır. Böylece öğrencilerimize ödev yapma beceresi kazandırılmaktadır.

Bunun yanında öğrencilerimize,

 • Test çözüm hızını arttırmak
 • Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak
 • Sosyal aktivitelere katılımı sağlamak
 • Sosyal kurallara uyum sağlamak ve sosyal kuralların önemini vurgulamak
 • Öğrencilerin özgüven becerisi kazanmasına yardımcı olmak
 • Kendini ifade edebilme becerisi kazandırmak
 • Grup ile çalışma becerisi kazandırmak
 • Öğrencinin psikolojik ve kişisel gelişimine yardımcı olmak hedeflenmektedir.
 • Ortaokul şubemizde amacımız tüm öğrencilerimizde tam öğrenmeyi sağlamak ve yeni nesil soruları çözme becerisi kazandırmaktır.Amacımıza ulaşabilmek için izlediğimiz yol maddeler halinde sıralanmıştır.
 • Öğrencilerimiz sınıf ve seviyelerine göre gruplandırılmaktadır.
 • Konu anlatımı sonrası konu pekiştirme testleri ile tam öğrenme sağlanmaktadır.
 • Tarama sınavı sonuçlarına göre takviyeye ihtiyacı olan öğrenciler belirlenmekte ve konu eksiği gerek grup gerekse bireysel olarak tamamlanmaktadır.Tüm öğrencilerde konu kavrama tamamlandıktan sonra diğer konulara geçilmektedir.
 • Öğrencilerimize alışılmış soru kalıplarından çok yeni nesil sorular tanıtılmaktadır.
 • Ders içi etkinlikler ile öğrencileri aktif kılarak özgüvenini bulmasına ve sosyal bir birey olmasına katkı sağlanmaktadır.